Choď na obsah Choď na menu
 


GM prikazy

30. 12. 2010

 

Základní
.acct - Ukáže vstupní level ACC.
.commands - Ukáže příkazy dostupné pro váš gmlevel.
.dismount - Sundá vás z mounta.
.help - Ukáže vám instrukce.
.server info - Ukáže revizi serveru, počet hráču, max. hráču.
.lockaccount [on/off] - Zamkne nebo odemkne ACC.
.password [$old_password $new_password $new_password] - Změní heslo pro váš účet.
.save - Uloží postavu.
.showhonor - Ukáže váš honor ranking.
.start - Teleportuje vás k Innkeperovi (funguje jako Hearthstone i když nemá).
.gm ingame - Zobrazí vám online Game Mastery.

Portování
.goname [$charactername] - Teleportujete se za vybranou postavou.
.namego [$charactername] - Teleportace vybraný postavy k sobě.
.tele [#location] - Teleportujete se na zadanou lokaci.
.tele add [$name] - Přidáte jméno (např. .add tele můjtele) a pak dáte .tele můjtele a teleportuje vás to na tu pozici kde jste stály.
.tele del [$name] - Smaže tele (např. .tele del můjtele).
.tele group [#location] - Teleportuje partu na vybranou lokaci.
.tele name [#playername #location] - Teleportujete hráče na zadanou lokaci.
.groupgo [$charactername] - Teleportujete vybranou postavu a celou jeho partu k sobě.
.recall [$playername] - Když se někam Teleportujete a pak se chcete vrátit stačí zadat tento příkaz nebo můžete označit postavu a vrátit ji.

Učení
.learn [#parameter] - Označenou postavu naučíte spell.
.learn all - Naučí všechny spelly označenou postavu.
.learn all_lang - Naučíte se všechny jazyky označenou postavu.
.learn all_crafts - Naučíte se všechny profese + recepty označenou postavu.
.learn all_myclass - Naučíte se všechny spelly a talenty pouze k povolání jaký má označená postava.
.learn all_myspells - Naučíte se všechny dostupné spelly pouze k povolání jaký má označená postava.
.learn all_mytalents - Naučíte se všechny dostupné talenty pouze k povolání jaký má označená postava.
.learn all_default [#playername] - Naučíte se náhodne věci.
.learn all_gm - Naučíte se všechny spelly pro GM.
.learn all_recipes [#profname] - Naučí všechny recepty k určený profesy.
.unlearn [#startspell #endspell] - Odnaučí spell označeného hráče. Zadejte ID spellu.
.setskill [#skill #level (#max)] - Přidá označenému hráčovi skill na profesi. Příklad: najdete skill např. mining - .lookup skill mining - vyjede vám číslo a to zadáte: .setskill číslo 370 375 a označený hráč bude mít 370/375 skill v mining.
.levelup [$playername,#numberoflevels] - Zvýší/ubere level podle výběru. Nebo zadáte jméno postavy a za to level (na dálku).
.maxskill - Dá všechny skilly na maximum (ne profese!)

Vyhledávání
.lookup spell [$namepart] - Vyhledá zadaný spell a jeho ID.
.lookup quest [$namepart] - Vyhledá zadaný quest a jeho ID.
.lookup skill [$namepart] - Vyhledá zadaný skill a jeho ID.
.lookup object [$objname] - Vyhledá zadaný go a jeho ID.
.lookup itemset [$itemname] - Vyhledá zadaný itemset a jeho ID.
.lookup item [$itemname] - Vyhledá zadaný item a jeho ID.
.lookup creature [$namepart] - Vyhledá zadanou kreaturu a jeho ID.
.lookup faction [$name] - Zadejte faction name a vyhledá se id. (např. Aldor).
.lookup tele [$substring] - Vyhledá všechny lokace z .tele.
.lookup area [$namepart] - Looks up an area by $namepart, and returns all matches with their area ID's.
.lookup event - Vypíše zadaný event a jeho ID.
.lookup player account [$account ($limit)] - Vyhledá zadaný account
.lookup player email [$email ($limit)] -
.plimit [#num|-1|-2|-3|reset|player|moderator|gamemaster|administrator] - Ukáže limit na serveru.
.gps - Zobrazí pozici x,y,z,map,zone kde právě jste.

Reset
.reset honor [Playername] - Resetne všechny honory na označené postavě.
.reset level [Playername] - Resetne level na 1 včetně resetu statů a talentů.
.reset spells [Playername] - Smaže všechny neoriginální spelly z spellbook. Můžete dát i když je postava offline.
.reset stats [Playername] - Resetne staty.
.reset talents [Playername] - Smaže všechny talenty označené postavě. Můžete dát i když je postava offline.
.reset achievements [$playername] - Resetne všechny achievementy na označené postavě. Můžete dát i když je postava offline.
.reset all [all spells,all talents] - Resetuje vše.

Modify
#rate v rozmezí 0.1 až 10.
.modify aspeed [#rate] - Upraví všechny rychlosti: běhání,plavání,běhání pozadu,plavání pozadu na označeném hráčovi. Pokud není hráč označený, tak upraví vám.
.modify bit [#field #bit] - Toggle the #bit bit of the #field field for the selected player. If no player is selected, modify your character.
.modify bwalk [#rate] - Upraví vybranou rychlost vzad na označeném hráčovi. Pokud není hráč označený, tak upraví vám.
.modify energy [#energy] - Upraví vybranou energii na označeném hráčovi. Pokud není hráč označený, tak upraví vám.
.modify runicpower [#newrunicpower] - Upraví vybraný runic power na označeném hráčovi. Pokud není hráč označený, tak upraví vám.
.modify faction [#factionid #flagid #npcflagid #dynamicflagid] -
.modify money [#money] - Přidá nebo smaže peníze na označeném hráčovi. Pokud není hráč označený, tak upraví vám.
.modify mount [#id #speed] - Mount #id #speed Display selected player as mounted at #id creature and set speed to #speed value.
.modify hp [#newhp] - Upraví vybraný životy na označeném hráčovi. Pokud není hráč označený, tak upraví vám.
.modify mana [#newmana] - Upraví vybranou manu na označeném hráčovi. Pokud není hráč označený, tak upraví vám.
.modify rage [#newrage] - Upraví vybranou rage na označeném hráčovi. Pokud není hráč označený, tak upraví vám.
.modify scale - Zvýší velikost v rozmezí 0.1 až 3.
.modify speed [#rate] - Upraví vybranou rychlost na označeném hráčovi.
.modify spell - ?
.modify swim [#rate] - Upraví vybranou rychlost plavání na označeném hráčovi.
.modify titles [#mask .titles #mask] -
.modify honor [$amount] - Přidá honory na označenému hráčovi.
.modify morph [#displayid] - Změní se v zadaný model -> označený hráč.
.demorph - Proměna zpátky do původu.
.modify arena [#value] - Přidá arena pointy na označenýmu hráčovi. Pokud není hráč označený, tak upraví vám.
.modify drunk [#value] - Upraví vybranou opilost [0(smaže opilost)-100(maximální opilost)] na označeném hráčovi. Pokud není hráč označený, tak upraví vám.
.modify rep [#repId (#repvalue | $rankname (#delta)] -
.modify phase [#phasemask] - Selected character phasemask changed to #phasemask with related world vision update. Change active until in game phase changed, or GM-mode enable/disable, or re-login. Character pts pasemask update to same value.
.gm fly [on/off] - Zapne nebo vypne létání na označeném hráčovi.

Ovladání NPC
.addmove [#creature_guid (#waittime)] -
.list creature [#creature_id (#max_count)] -
.npc additem [#itemId <#maxcount><#incrtime><#extendedcost>r] - Přidáte item do vendora. Můžete také přidat cenu <#maxcount>.
.npc delitem [#itemId] - Smažete item označenýmu vendorovi.
.npc add [#creatureid] - Přidáte kreaturu. Stačí získat její číslo (ID) třeba z creature_template.
.npc delete - Smažete kreaturu ze světa.
.npc info - Ukáže detaily pro označenou kreaturu. (GUID, Faction, NPC flags, Entry ID, Model ID, Level, Health (current/maximum) atd..
.npc whisper [#playerguid #text] - Označíte NPC a můžete za něj psát.
.npc playemote [#emoteid] - Označená kreatura začne např. tancovat dle zadání emoteid.
.respawn - Oživí všechny kreatury blízko vás.
.npc spawntime [#time] - Přidáte čas za jak dlouho po zabití NPC se má znovu objevit.
.npc subname [$Name] - Změníte podjméno označenýmu NPC. Příkaz je vypnut.
.npc changelevel [#level] - Změníte level oznařený kreatuře. #level v rozmezí 1 až 63.
.npc spawndist [#dist0] -
.npc setmovetype [(#creature_guid) stay/random/way (NODEL)]
.npc setmodel [#displayid] - Změníte model id
.npc move [#creature_guid] - Posunete kreaturu, že zadáte její guid a když dáte ten příkaz zobrazí se kreatura tam kde stojíte.
.npc name [$name] - Změníte jméno označený kreatury nebo postavy. Příkaz je vypnut.
.npc textemote [#emoteid] - Napíšete emote na označené kreatuře.
.npc say - Napíšete normální text za označenou kreaturu.
.npc allowmove - Zapnete nebo vypnete pohybování pro označenou kreaturu.
.npc flag [#npcflag] - Změníte označené kreatuře jestli má být např. vendor,innkeeper,.. ID najdete ZDE
.npc addweapon - nefunguje
.npc factionid [#factionid] - Změníte označené kreatuře frakci např. na neutral.
.npc phase [#phasemask] - Selected unit or pet phasemask changed to #phasemask with related world vision update for players. In creature case state saved to DB and persistent. In pet case change active until in game phase changed for owner, owner re-login, or GM-mode enable/disable..

Objekty
.go object [#object_guid] - Teleport vaší postavy do gameobjectu stačí zadat guid.
.gobject add [#id <spawntimeSecs>] - Přidáte gameobject že napíšete jeho id. Můžete i za to napsat kdy se má objevit.
.gobject delete [#go_guid] - Smažete gameobject tak že zadáte jeho guid.
.go grid [#gridX #gridY (#mapId)] -
.go xy [#mapid] -
.go xyz [#mapid] -
.go zonexy [#zone] -
.gobject move [#goguid (#x #y #z)] - Posunete gameobject že napíšete jeho guid a za to souřadnice.
.go trigger [#trigger_id] -
.go graveyard [#graveyardId] -
.go creature [#creature_guid] -
.goobject phase [#guid #phasemask] - Gameobject with DB guid #guid phasemask changed to #phasemask with related world vision update for players. Gameobject state saved to DB and persistent.
.gobject turn [#goguid] -
.gobject target [#go_id|#go_name_part] - Vypíše info o gameobjektu na který ukazujete myší.
.gobject near [#distance] - Vypíše info o gameobjektech blízko vás.
.list object [#gameobject_id (#max_count)] -

Eventy
.event [#event_id] - Ukáže podrobnosti o vybraném Eventu.
.event activelist [#event_id] - Ukáže aktivní Eventy.
.event start [#event_id] - Spustí vybraný Event (změny se neuloží v DB).
.event stop [#event_id] - Zastaví vybraný Event (změny se neuloží v DB).

Instance
.instance unbind all - All of the selected player's binds will be cleared.
.instance savedata - Uloží aktuální hráčovu mapu pro InstanceData do DB.
.instance stats - Zobrazí statistiky o instancích.
.instance listbinds - Lists the binds of the selected player.

Cast
.cast [#spellid] - Hození spellu na toho koho máte označenýho.
.cast target [#spellid] -
.cast back [#spellid] -
.cast self [#spellid] -
.cast dist -

Debug
.debug update [#field #value] -
.debug setvalue [#field #value #isInt] -
.debug getbvalue [#field #isInt] -
.debug standstate [#emoteid] - Změníte emote vaší postavy.
.debug anim [#emoteid] - Spustíte emote vaší postavy.
.debug playsound [#soundid] - Zapnete vybranou muziku je jich 5000. Funguje pouze na sebe.
.debug bg - Toggle debug mode for battlegrounds. In debug mode GM can start battleground with single player.
.debug arena - Toggle debug mode for arenas. In debug mode GM can start arena with single player.

Ovladaní hráčů / game masterů
.gm [on/off] - Zapne nebo vypne GM mód.
.gm visible [on/off] - Zapne nebo vypne neviditelnost, nikdo vás neuvidí.
.gm chat [on/off] - Zapne nebo vypne GM chat.
.server motd - Změna zprávy, která se ukazuje každému hráči při přihlášení.
.server shutdown [seconds] - Nastavte počet sekund a až čas vyprčí server spadne.
.server idleshutdown [#delay|cancel] - Schození serveru #delay (sekundy) nebo cancel (zrušení).
.server restart -
.server idlerestart -
.additem [#itemid/[#itemname]/#shift-click-item-link #itemcount] - Přidáte označený postavě item do inventáře.
.additemset [#itemsetid] - Přidáte itemy z itemsetu do inventáře označený postavě.
.list item [#item_id (#max_count)] -
.bank - Ukáže vás bank invetář.
.guid - Zobrazí GUID označený postavy.
.honor add [$amount] - Přidá honory označenýmu hráčovi.
.honor addkill - Přidá označenému hráčovi kill.
.honor update - Aktualizuje honory.
.itemmove [#sourceslotid #destinationslotid] - Posunute item z slotu #sourceslotid do #destinationslotid ve vašem inventáři.
.saveall - Uloží všechny postavy ve hře.
.sendmail [#playername #subject #text] - Posílání mailu hráčovi.
.pinfo [$player_name] [rep] - Ukáže vám informace (např. IP) na označeném hráčovi.
.aura [#spellid] - Přidáte si spell na sebe (např. Nether Draka aniž byste ho měli v inventáři).
.unaura [#spellid] - Smaže auru.
.revive - Oživí označeného hráče.
.die - Zabije označeného hráče.
.ticket [off/on,#num,$character_name] - Zapnete nebo vypnete tickety, zobrazíte tickety u hráče nebo počet ticketů.
.delticket [all,#num,$character_name] - Smazání všech ticketů .delticket all, nebo podle čísla nebo postavy.
.whispers [on/off] - Zapne nebo vypne whispování.
.security [$name #level] - Nastavení bezpečnostní úrovně hráče. #level v rozmezí 0 až 5.
.hidearea [#areaid] - Skryje vybranou oblast označenému hráči.
.showarea [#areaid] - Odkryje vybranou oblast označenému hráčovi.
.hover [#flag] - Zapne nebo vypne vznášení postavy. 1 zapnuto, 0 vypnuto.
.movegens -
.combatstop - Když na vás útočí mob, stačí napsat tento příkaz a už nebude.
.flusharenapoints - Obnoví Arena Pointy všem hráčům a začné nový víkend.

Questy
.quest add [#quest_id] - Přidá vybraný Quest na označeného hráče.
.quest remove [#quest_id] - Smaže vybraný Quest oznáčenému hráčovi, který je neaktivní nebo nedokončený.
.quest complete - Dokončí všechny questy na označeném hráčovi.

Guildy
.guild create [$GuildLeaderName $GuildName] - Vytvoříte guildu tak že zadáte $GuildJméno a $GuildLeaderJméno.
.guild delete [$GuildName] - Smažete vybranou guildu.
.guild invite [$CharacterName $GuildName] - Přidáte postavu do guildy.
.guild rank [$CharacterName #Rank] - Změníte postavé rank v guildě.
.guild uninvite [$CharacterName] - Vymažete postavu z vybrané guildy.

Tresty
.ban [<account|ip|character> $NameOrIp] - Zabanování ACC, IP nebo postavy.
.unban [<account|ip|character> $NameOrIp] - Odbanování ACC, IP nebo postavy.
.baninfo [<account|ip|character>] - Sleduj plné informace o banech.
.banlist [<account|ip|character> $NameOrIp] -
.kick [$charactername] - Vyhodíte vybranýho hráče ze serveru.
.mute [$playerName $timeInMinutes] - Zakáže mluvit do chatu pro všechny postavy na ACC.
.unmute [$playerName] - Navrátí mluvit pro všechny postavy na ACC.

Reload
.loadscripts [$scriptlibraryname] -
.reload [table_name] - Načte znovu [table_name] aniž byste museli restart serveru.
.reload all - Načte znovu všechny table.
.reload all_area - Načte znovu všechny `areatrigger_*` tables.
.reload all_loot - Načte znovu všechny `*_loot_template` tables.
.reload all_quest - Načte znovu všechny quest related tables.
.reload all_spell - Načte znovu všechny `spell_*` tables.
.reload config - Načte věci z mangosd.conf, ale ne všechny.

Waypointy
.wp - waypoint
.wp add [#creature_guid or Select a Creature] - Přidáte waypoint kreature podle guid nebo označený.
.wp modify [#creature_guid or Select a Creature] - waittime $time, emote ID, spell ID, text1| text2| text3| text4| text5 <text>, model1 ID, model2 ID, move(moves wp to player pos), del (deletes the wp), Jen jeden parametr za čas!
.wp show [#creature_guid or Select a Creature] - on,first,last,off,info.
.wp import [$filename] -
.wp export [(#creature_guid or Select a Creature) $filename] -

Ostatní
.announce [$MessageToBroadcast] - Pošlete všem hráčům zprávu, která se zobrazí v chatu.
.notify [$MessageToBroadcast] - Pošlete všem hráčum zprávu, která se zobrazí na obrazovce.
.cooldown [#spell_id] - Smaže cooldown pro všechny spelly na označeném hráčovi.
.wchange [#weathertype #status] - Změní počasí. #weathertype 1 pro déšť, 2 pro sněžení, a 3 pro písečnou bouři.
#status 0 vypnuto, a 1 zapnuto.
.taxicheat [on/off] -
.damage [$damage_amount ($school ($spellid)] -
.distance [$name/$link] - Zobrazí jak daleko jste od kreatury, objektu nebo hráče.
.explorecheat [#flag] - Odhalí všechny oblasti nebo skryje.
.linkgrave [#graveyard_id (alliance|horde)] -
.neargrave [alliance|horde] - Najde nejbližší grave pozici.
.Mod32Value [#field #value] -

 

Náhľad fotografií zo zložky Fotky

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

entinoFex

(GeorgeSlilk, 2. 5. 2020 2:22)

https://vk.com/@-192718069-hindi-foking-sex-garls
https://vk.com/@-193634128-singapore-hook-up-stories
https://vk.com/@-194150327-hot-andsexy-spice-actress-porn-vidio
https://vk.com/@-193889449-black-women-curve-naked
https://vk.com/@-193887998-age-difference-for-dating-formula
https://vk.com/@-194149921-petite-naked-women-with-big-men
https://vk.com/@-192718069-monroe-county-sewer-hookup
https://vk.com/@-193882476-japanese-anal-sex-brutal-sadis
https://vk.com/@-191124569-jada-fire-free-porn-movies
https://vk.com/@-194488251-travel-buddy-dating
https://vk.com/@-193882476-hot-women-who-love-to-go-nude-gifs
https://vk.com/@-194020957-poz-dating-canada
https://vk.com/@-192718609-period-fuck-cute-teen
https://vk.com/@-192718609-girls-fucking-with-mini-booty-shorts
https://vk.com/@-192718793-innocent-sexy-girls-naked
https://vk.com/@-192849567-russian-close-up-pussy
https://vk.com/@-192697448-hot-nude-girl-karlie-montana
https://vk.com/@-192849567-a-girl-getting-fucked-from-the-back
https://vk.com/@-194488251-girl-teen-sexting-pics-nude
https://vk.com/@-194150895-dirty-young-blonde-porn
https://vk.com/@-192851817-girls-in-spandex-getting-fucked
https://vk.com/@-194149625-fucked-cum-inside-unprotected-stories
https://vk.com/@-194150327-how-to-tell-you-are-dating-the-wrong-guy
https://vk.com/@-191121327-top-nude-teen-blow
https://vk.com/@-192851817-short-chubby-latina-girls-naked
https://vk.com/@-193889449-full-nude-man-and-woman-gif-image
https://vk.com/@-193888102-mary-and-susan-test-sex-pics
https://vk.com/@-192850467-married-dating-app-free
https://vk.com/@-192697448-craigslist-chicago-dating
https://vk.com/@-193887998-free-fat-ladies-porn
https://vk.com/@-194150522-nude-girl-in-maharashtra-videos
https://vk.com/@-192718793-sexy-olympic-women-nude
https://vk.com/@-192849200-adrienne-barbeau-hq-nude-pictures
https://vk.com/@-193889113-playboy-night-shift-nurses
https://vk.com/@-191124569-killer-cumshots-killer-fuck
https://vk.com/@-192817766-women-fucking-her-german-sheppard
https://vk.com/@-192848110-videos-of-naked-male-teen-models
https://vk.com/@-192719087-sex-babes-nude-fuck
https://vk.com/@-191121976-the-girl-from-american-pie-the-naked-mile
https://vk.com/@-192847683-death-of-a-mature-female
https://vk.com/@-192851817-rosamund-pike-naked-photo
https://vk.com/@-193887998-girls-dancing-on-the-pole-nude
https://vk.com/@-191123999-black-fat-pussy-selfies
https://vk.com/@-192831082-hot-teens-having-orgies
https://vk.com/@-194149586-ontario-dating-free
https://vk.com/@-194150560-sexting-dating-site
https://vk.com/@-191121976-big-boobs-juliant-esraels
https://vk.com/@-193889666-tiny-teen-small-pussy
https://vk.com/@-193882691-somali-nude-model-pic
https://vk.com/@-194149625-11-12-year-old-dating-sites

New The best Deal On MONEY 2020

(RobertAdugh, 1. 5. 2020 19:39)

Amazing items from you, man. I use consider your stuff previous to and most likely just too wonderful. I actually actually like what a person have acquired here, undoubtedly like what you usually are saying and the method during which you assert it. You're so that it is interesting and you continue to manage to stay it smart. I cant wait to understand much more from a person. That is actually a terrific web site.


https://www.teamapp.com/clubs/516272

New The supreme Deal On cash 2020

(JamesHence, 30. 4. 2020 21:17)

Wonderful items from you, person. I possess consider your products previous to and if you're just too wonderful. I actually like what you have acquired here, certainly like what you are usually saying and the method during which you claim it. You're so that it is entertaining and you continue to care for to stay it wise. I cant wait to understand much more from an individual. That is actually the terrific web site.


https://www.fredericknewspost.com/calendar/v-buck-generator---free-v-bucks-no-verification/event_9ccb8ed2-8335-11ea-a081-e31c1fc479bf.html
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/forums/fortnite/31/366770/fortnite-v-bucks-generator-free-v-bucks-no-human-/

Surgical face masks 3 layers wholesale

(WayneRah, 30. 4. 2020 13:06)

Surgical face masks 3 layers wholesale. https://www.restoratio.eu/ Related products: respirators FFP2, FFP3, gloves, glasses, antiseptics and others. Low price, fast delivery, all documents and certificates are attached. We ship samples. Contract with a European company. Only in bulk!

VDS, server

(Brucesmeni, 30. 4. 2020 0:05)

PRIMER servidor de alojamiento profesional.
?Por que elegirnos?
Ofrecemos excelentes servidores para profesionales.
PRECIO RAZONABLE: El costo minimo del servidor es de solo $ 0.01 por dia para 1 GB de RAM y 30 GB de disco NVMe. Aumento gratuito de recursos en cualquier momento. ?Paga a medida que creces!
PANEL DE CONTROL: Utilizamos nuestro propio panel de control, que ofrece una interfaz simple y conveniente con amplias capacidades para administrar maquinas virtuales.
SERVIDORES RAPIDOS CON NVMe: Ofrecemos servidores con NVMe en centros de datos confiables con excelentes canales a un precio insoportablemente bajo. ?Para cada servidor, una conexion al canal de Internet de 500 Mbps!
USO DE SUS IMAGENES ISO: puede descargar su ISO e instalar desde el el sistema operativo que necesita y cualquier otro software.
Servidores estandar La frecuencia del procesador es de 3,2 GHz. Apto para la mayoria de las tareas.
Servidores con una frecuencia de procesador aumentada de 4.5 GHz. Para tareas que requieren velocidad de CPU, son excelentes para sitios de Bitrix y proyectos de juegos.
Servidor fisico dedicado con administracion conveniente al estilo de VDSina. Intel Xeon E3-1270 v6 4.2 GHz.
Servidores eternos: pague una vez, ?use hasta el fin del mundo! La frecuencia del procesador para la tarifa con 1 Core vCPU es de hasta 4.5 GHz, para la tarifa con 2 Core vCPU es de hasta 3.2 GHz.
https://t.co/5rThclEmNN

good resource l2soft eu

(Charlestit, 29. 4. 2020 18:29)

look what i found https://l2soft.eu/

Hi! Only from 18+!

(Sandratop, 27. 4. 2020 20:06)

I'm not just inviting you! But it will be interesting for sure loveawake.ru

Capacious!

(Andrewkam, 27. 4. 2020 15:21)

Awesome mo = 'modus operandi' of expression. Keep it up!

CamaronaldWAp

(GeorgeBlaxy, 27. 4. 2020 3:12)

https://amalgama96.ru
https://skripit.ru
https://hochy-dom.ru
https://evro-pharma24.ru
https://service-web.ru
https://bankimogileva.ru/usole-sibirskoe-kokain-shishki-boshki-gashish-amfetamin-geroin-mdma-ekstazi-skorost-mefedron.html
https://bankigrodno.ru
https://ostaetsya-voda.ru
https://geracenter.ru
https://kirovsp43.ru
https://lestoshop.ru
https://bankigomelya.ru/mirniy.html
https://bankigomelya.ru/kazahstan-aktobe-kupit-zakladku-kokain-geroin-gashish-ekstazi-mefedron-amfetamin-boshki.html
https://vas-adm.ru
https://eurorosi.ru
https://larsondesign.ru
https://enterology.ru
https://tw-dom.ru
https://service-web.ru
https://evro-pharma24.ru
https://bankigrodno.ru/aris.html
https://bankigomelya.ru
https://bankivitebska.ru
https://bankigrodno.ru
https://bankimogileva.ru
https://service-web.ru/mendeleevsk-kupit-zakladku-kokain-amfetamin-ekstazi-geroin-shishki-mefedron-metadon-skorost-mdma.html
https://evro-pharma24.ru/abakan.html

New The supreme Deal On income 2020

(freevbucks7Aroug, 24. 4. 2020 8:15)

Fantastic items from you, man. I possess consider your products previous to and most likely just too wonderful. We actually like what an individual have acquired here, definitely like what you usually are saying and the approach during which you state it. You're rendering it entertaining and you continue to manage to stay it sensible. I cant wait to understand much more from an individual. That is actually a terrific web site.


https://www.nvidia.com/en-us/geforce/forums/fortnite/31/359038/-50kfree-v-bucks-generator2020-free-v-bucks-genera/
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/forums/gamestream/19/358659/free-v-bucks-2020-generator-unpatched/

lpfarvnv

(phkljrcp, 24. 4. 2020 6:04)

https://arizonawet.arizona.edu/users/sixguns-game-hack-free-app-purchases
https://arizonawet.arizona.edu/users/push-button-crazy-question-drinking-games-game-hack-free-app-purchases
https://arizonawet.arizona.edu/users/gangstar-new-orleans-game-hack-free-app-purchases
https://arizonawet.arizona.edu/users/tiny-tower-game-hack-free-app-purchases
https://arizonawet.arizona.edu/users/caesars-casino-vegas-slots-game-hack-free-app-purchases
https://arizonawet.arizona.edu/users/one-more-line-game-hack-free-app-purchases
https://arizonawet.arizona.edu/users/flow-free-bridges-game-hack-free-app-purchases
https://arizonawet.arizona.edu/users/pinout-game-hack-free-app-purchases
https://arizonawet.arizona.edu/users/plank-game-hack-free-app-purchases
https://arizonawet.arizona.edu/users/rise-kingdoms-game-hack-free-app-purchases

Diabetsclub.com - All About Diabetes, Obesity, Diets and Treatment

(Kopylovgak, 24. 4. 2020 5:31)

The Internet portal https://diabetsclub.com is dedicated to one of the most common diseases of our time - diabetes. The creators of the resource have collected a huge amount of information for you on this disease, as well as prepared a number of valuable tips on its treatment and prevention.
After studying the materials of the site, you will learn how to correctly recognize diabetes, learn about its types and understand the specifics of medical elimination of the disease. Special attention is paid to the diet for patients with diabetes, as well as the problem of obesity, which plays a significant role in the development and treatment of the disease.

Aliespress, score

(Harrypeawl, 23. 4. 2020 16:36)

Buy disposable masks - effective self-defense every day! ... A three-layer disposable mask effectively protects the respiratory system from dust, bacteria and possible infection with infectious diseases. A flexible nasal retainer helps the mask fit snugly to the face, and soft rubber bands comfortably fix the mask without causing skin irritations. The size and density of the mask provides comfortable wearing for a long time ...
https://t.co/Mc23JOuNtt

Natural health

(Kirarhiva, 22. 4. 2020 22:25)

Natural health: https://vk.cc/asZabE

Law 2020 Estonian, European firms

(WayneRah, 21. 4. 2020 16:15)

Registration and sale of ready-made Estonian, European firms. https://diamont.ee/en/company-registration/ Companies with nominee service and bank account. Crypto license. AML service. Remotely. Fast, professional. Zero tax rate. Accounting services

excellent website

(AnthonyElind, 21. 4. 2020 0:04)

page https://www.affiliate-programs.biz/category/traffic-brokers/

蝦皮商城

(PhillipBEp, 19. 4. 2020 9:03)

蝦皮商城

https://shopee.tw/ken668999

standing resource

(DanielSnaks, 19. 4. 2020 5:08)

try this web-site https://www.affiliate-programs.biz/adult-affiliate-marketing-for-beginners/

Face Surgical Masks FFP2, FFP3. Wholesale in stock

(LindaFiert, 18. 4. 2020 19:42)

Face Surgical Masks FFP2,FFP3,3 Layers. Wholesale in Stock https://www.restoratio.eu/ We have stock in Estonia. Mask 3 Layers - 2 mil pcs. FFP2 - 300,000 pcs. FFP3 - 300,000 pcs. Minimum lot of 10,000 pcs.You can come see, it all officially, supply contract. Fast delivery to any region of Europe.

The Secrets To MONEY 2020

(freerobuxgenwog, 17. 4. 2020 0:34)

what Fantastic items from you, person. I use consider your products previous to and if you're just too wonderful. I actually like what you have acquired here, definitely like what you usually are saying and the approach during which you assert it. You're which makes it entertaining and you carry on and manage to stay it wise. I cant wait to understand much more from you. That is actually a terrific web site.


https://www.teamapp.com/clubs/516272


« predchádzajúci

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

následující »